Cooper Safety

Adaptieve Evacuatie

In grote en complexe (bedrijfs)panden waar een diversiteit aan veiligheidsrisico's, van brand tot terrorisme, toeneemt, is evacuatieplanning van cruciaal belang. Om mensen snel naar de veiligste uitgang te leiden, heeft Eaton een Adaptief Evacuatiesysteem ontwikkeld dat, in tegenstelling tot statische uitgangsborden, digitale technologie gebruikt om te wisselen tussen een aantal vooraf gedefinieerde vluchtroutes, zgn. scenario’s. Een noodsituatie is continue onderhevig aan veranderingen waardoor statische vluchtwegverlichting een persoon in nood in het ergste geval zelfs naar het gevaar toe kan leiden. Met Eaton’s Adaptieve Evacuatiesysteem wordt niet alleen de kortste maar ook de veiligste vluchtroute aangegeven.

Vluchtroutescenario’s
Deze nieuwe technologie is een intelligente aanvulling op het bestaande centraal batterijsysteem van Eaton dat veelal in grote projecten wordt toegepast. In combinatie met speciale GuideLed vluchtwegsignaleringsarmaturen wordt een adaptieve vluchtroute gecreëerd. Bij een calamiteit in bijvoorbeeld een winkelcentrum, waar zich vaak veel mensen bevinden, moet zo snel mogelijk evacuatie plaatsvinden. Door het selecteren van een scenario kan een bevoegd persoon ervoor zorgen dat de meest veilige en snelle vluchtroute wordt geactiveerd. Indien een rookmelder, via een potentieel vrij contact,  direct aangesloten is op de armatuur kan het evacuatiesysteem ook automatisch geactiveerd worden. Bij rookdetectie zal dan de aangesloten vluchtwegsignaleringsarmatuur een rood kruis weergeven.

Geavanceerde technologie
Via een kortsluit- en open circuitbestendige bussysteem kan het Adaptieve Evacuatiesysteem tot maximaal 240 signaleringsarmaturen activeren. Middels een softwareprogramma kunnen scenario’s gedefinieerd worden die adaptieve signaleringsarmaturen via het centrale batterijsysteem activeert. Op basis van informatie van videowaarneming (CCTV), branddetectie en andere apparaten die de aard en locatie van een gevaar aangeven, kan het uit een aantal voorgeprogrammeerde opties de veiligste en snelste route kiezen. Via een interface is het tevens mogelijk vanaf een centrale locatie de noodsituatie via een computer te volgen. In tegenstelling tot 'actieve' en 'dynamische' systemen is de technologie van Eaton volledig aanpasbaar en kunnen de instructies in real-time worden gewijzigd. Zoals alle andere noodverlichtingssystemen van Eaton is ook dit nieuwe Adaptieve Evacuatiesysteem volledig adresseerbaar. Hiermee kunnen onderhoudskosten aanzienlijk worden gereduceerd.

 

guideled_dx_10011_cgs_iso_a.jpg

 

Cooper


Copyright © 2021 Cooper Safety BV, Breda. All rights reserved.
Realisatie: De Twee Snoeken Communicatie

0,1406