Cooper Safety

LP-STAR

Eaton, gespecialiseerd in elektrotechnische materialen en oplossingen, introduceert een compact CEAG-systeem voor centrale voeding èn monitoring van noodverlichting. CEAG LP-STAR is een innovatieve oplossing voor centrale noodverlichting in afzonderlijke brandcompartimenten van een gebouw. Ontwerpers en installateurs besparen tijd en geld met de flexibele configuratiemogelijkheden en de eenvoudige installatie.

De onderhoudskosten zijn, in vergelijking tot een decentraal systeem, erg laag. Door de automatische testfuncties en de centrale uitleesmogelijkheden behoren de tijdrovende maandelijkse inspectierondes tot het verleden. Het logboek wordt automatisch bijgehouden zodat eenvoudig aan alle vereisten voor het in bedrijf hebben van een functionele noodverlichtingsinstallatie kan worden voldaan. LP-STAR kan een vermogen van maximaal 540 W leveren en is volledig conform NEN-EN 50171. 

Voeding en monitoring via één kabel
Er is slechts één kabel nodig voor zowel de voeding van de armaturen, als voor de communicatie tussen de armaturen en het systeem. Ieder van de aangesloten armaturen kan automatisch individueel geschakeld, getest en bewaakt worden, geheel volgens de geldende normen, en zonder dat daar extra bekabeling voor hoeft te worden aangelegd. De techniek maakt het bovendien mogelijk om de schakelmodus van alle armaturen aangesloten op dezelfde voedingslijn eenvoudig individueel in te stellen en indien gewenst op afstand aan te passen. Indien de voeding van de normale verlichting wegvalt, blijft het systeem werken op zijn interne accu en schakelt de noodverlichting direct in.

Deze aanpak biedt enkele grote voordelen. In een conventioneel systeem is er slechts één schakelmodus (permanent, niet-permanent of geschakeld) per uitgangscircuit mogelijk. Omdat noodverlichting via twee groepen gevoed behoort worden zijn er voor alle schakelmodi in totaal 6 circuits nodig, met bijbehorende complexiteit en hoge installatiekosten. Met de STAR techniek daarentegen zijn slechts 2 circuits nodig, waarbij alle schakelmodi gecombineerd kunnen worden. Hierdoor kan de noodverlichting aanzienlijk sneller worden geïnstalleerd met gebruik van minder materiaal.

Flexibele configuratiemogelijkheden
De LP-STAR is geschikt voor zowel kleinere gebouwen als grote projecten. Ook als de functie of het gebruik van een gebouw verandert, kunnen benodigde aanpassingen eenvoudig op een centrale plaats worden ingesteld. Dit in tegenstelling tot een conventioneel systeem waarbij de bedrading en mogelijk de armaturen moeten worden aangepast.

De installateur kan alle instellingen snel en gemakkelijk invoeren dankzij de navigatietoetsen en het duidelijke display. Het systeem bewaakt alle functies van de aangesloten armaturen en de status van alle armaturen en van het systeem is gemakkelijk op te vragen. Met de optionele webmodule kan de toestand van het systeem met een webbrowser op afstand worden geraadpleegd. Om het beheer van de installatie nog eenvoudiger te maken kan deze webmodule automaitisch e-mail verzenden als er een fout wordt geconstateerd.

Daarnaast is het systeem te koppelen met de krachtige CGVision software, waarmee de besturings- en testfuncties van LP-STAR en van alle andere aangesloten systemen (zoals bv. ZB-S, AT-S+, CGLine+, enz.) met één programma beheerd kunnen worden.

LP-STAR is vanaf nu leverbaar in 4 vermogensvarianten (133, 303, 468 of 540 W), met of zonder webmodule.

Klik hier voor meer informatie

cooper-ceag-lp-star-schranktypen-image.kl.jpg

0,4063